Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Dane osobowe  są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Twoje dane są nam potrzebne do wykonania umowy sprzedaży i realizacji Twojego zamówienia.

Masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i skontaktować się z nami w celu ich usunięcia.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych www.eko-sprzatanie.pl (dalej ECOS), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Lapidarii Joanna Nowak

Ul. Kossaka 29

05-820 Piastów

NIP: 5342157440

II. System ochrony danych osobowych

ECOS zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje bezpieczne połączenie
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe potrzebne do wykonania wysyłki produktów
 3. Dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

ECOS tym samym dopełnił wszelkich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w https://eko-sprzatanie.pl, 

Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
 3. e-mail – niezbędny do logowania;
 4. numer telefonu;

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego zakupu.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
 3. e-mail;
 4. numer telefonu;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ECOS i następujące podmioty:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  1. DPD Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110)
  2. UPS Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000036680, NIP: 5221004200)
  3. INPOST PACZKOMATYSP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 6792895061)

Przy płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ECOS

ECOS współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. BLUE MEDIA SA z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185) operatora serwisu payu.pl

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

 1. FRESHMAIL SP Z O O  z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000497051, NIP: 6751496393) operatora serwisu Freshmail.

ECOS używa oprogramowania sklepowego Shoplo Sp.  z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000417586; NIP: 5213630420). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.


V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ECOS

ECOS bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.eko-sprzatanie.pl linki do innych stron internetowych. ECOS nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, ECOS dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. 

VII. Zmiana polityki prywatności ECOS

ECOS zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ECOS lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie ECOS powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

ECOS kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail kryniog@wp.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail  kryniog@wp.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

BG Sp. z o.o.

Błońska 12

05-800 Pruszków

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów