Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Dane osobowe  są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Twoje dane są nam potrzebne do wykonania umowy sprzedaży i realizacji Twojego zamówienia.
 2. Masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i skontaktować się z nami w celu ich usunięcia.
 3. Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

I. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych www.eko-sprzatanie.pl (dalej ECOS), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
  Lapidarii Joanna Nowak
  Ul. Kossaka 29
  05-820 Piastów
  NIP: 5342157440

II. System ochrony danych osobowych

 1. ECOS zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
  1. Certyfikat SSL, który gwarantuje bezpieczne połączenie
  2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe potrzebne do wykonania wysyłki produktów
  3. Dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. ECOS tym samym dopełnił wszelkich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

 1. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w https://eko-sprzatanie.pl, 
 2. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane.
 3. W trakcie rejestracji prosimy o:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
  3. e-mail – niezbędny do logowania;
  4. numer telefonu;
 4. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego zakupu.

B. Złożenie zamówienie

 1. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);
  3. e-mail;
  4. numer telefonu;
 3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ECOS i następujące podmioty:
  1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
   1. DPD Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110)
   2. UPS Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000036680, NIP: 5221004200)
   3. INPOST PACZKOMATYSP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 6792895061)
  2. Przy płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ECOS
 4.  ECOS współpracuje z następującymi operatorami płatności:
  1. BLUE MEDIA SA z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000320590, NIP: 585-13-51-185) operatora serwisu payu.pl
 5. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe.
 2. Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:
  1. FRESHMAIL SP Z O O  z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000497051, NIP: 6751496393) operatora serwisu Freshmail.
 3. ECOS używa oprogramowania sklepowego Shoplo Sp.  z o.o z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000417586; NIP: 5213630420). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.
 4. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ECOS

 1. ECOS bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.eko-sprzatanie.pl linki do innych stron internetowych. ECOS nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
  1. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
  2. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

 1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, ECOS dane takie udostępni.
 2. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
 3. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności ECOS

 1. ECOS zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ECOS lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 2. O takiej zmianie ECOS powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail)

VIII. Twoje prawa

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
  1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. dostępu do danych osobowych;
  4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  5. przenoszenia danych osobowych;
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

 1. ECOS kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail kryniog@wp.pl
 3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail  kryniog@wp.pl
 4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
  BG Sp. z o.o.
  Błońska 12
  05-800 Pruszków

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów